cnc

Spoločnosť CNC Martin s.r.o. bola založená v roku 2007. Zakladatelia spoločnosti mali dlhoročné skúsenosti v strojárskej výrobe. Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti a produktivity zakúpila 5-osé obrábacie centrum od výrobcu Hermle.

Spoločnosť si aj napriek hospodárskej kríze a finančnému zaťaženiu dokázala nielen udržať svoje postavenie na trhu, ale postupne ho aj zlepšovať. V roku 2012 zakúpila druhé 5-osé obrábacie centrum od výrobcu Hermle.

Venujeme sa najmä zákazkovej výrobe. Vyrábame rôzne výrobky od jednoduchých až po tvarovo zložité, pri ktorých sa naplno využívajú technické možnosti plynulých 5-osích obrábacích centier.